Richard Dethlefsen

Egernsund kirkes arkitekt.

Richard Jepsen Dethlefsen blev født d. 24 september 1864 på "Grøndland". 
Slægten Dethlefsen ejede fire teglværker ( Hølle, Brille, Island og Grøndland )

Richard Dethlefsen voksede op i en for teglværkerne fremgangstid, Han fik en god uddannelse, valgte at studere arkitektur og kunsthistorie, hvilket førte til en usædvanlig flot karriere. F.eks kan nævnes: Ansat ved den preusiske stat som bygningsingeniør, proffessor dr. phil. h.c. ved universitetet i Königsberg(Kalingrad), udnævnt til konservator for øst preusen, domkirkebygmester, byggede og ledede frilandsmuseet i Königsberg den by hvor han levede til sin død i 1944.

Hans stor interesse for kirker og den kristne tro, havde han med hjemmefra. Hans morfar var således præst ved kirken i Bedsted, nær Løgumkloster. Før hans arbejde i Østpreusen ledede han reparationsarbejdet ved flere kirker i Slesvig Holstein, b.la. kirken i Mølln. Det største arbejde var med at ombygge domkirken i Königsberg i årene 1902 - 1907. Selvom hans virke var langt fra sin hjemegn beholdt han kærligheden til den. Murstenene der blev brugt til ombygningen af domkirken i Königsberg blev således hentet fra teglværkerne i Egernsund. Under dette store arbejde modnes tanken om at bygge et kapel i sin hjemby. Han udfærdige en tegning, der fik flere lighedstræk med domkirken i Königsberg, f.eks kirkeportalen.
Hans store familie i Egernsund var til stor hjælp, da planen skulle realiseres. De fik teglværksejernes koner med på ideen, og dermed var lykken gjort. De kære mandfolk var så nødsaget til at give den økonomiske opbakning. På et møde på Færgekroen blev beslutningen taget og arbejdet fordelt.
Kirken blev officielt indviet d. 22 september 1909