Døbefonten er ligesom alteret opmuret af tegl,
og skålen er af bronze