Klokken er anbragt i det lille tårn og betjenes med håndkraft.

Der ringes på alle hverdage morgen og aften og der afsluttes med bedeslag.

Der ringes en halv time før gudstjenesten, og ved gudstjenestens begyndelse.

Her i Sønderjylland er der en tradition for, at der ringes med kirkeklokken ved dødsfald i sognet. Denne "sjæleringning" høres altid kl. 11.

Klokken er støbt i Lübeck af M.O. Ohlsens klokkestøberi.

Klokken bærer indskriften "Alles ding seine zeit Gottes lieb in ewigkeit"