Enken efter Provst Reuter  
(sognepræst i Broager, 1864) 
har skænket m
osaikvinduet i koret 
og de er forsynet med en indskrift.