Resultatet af underskriftsindsamlingen

Der var 754 underskrifter og der er 725 husstande i Egernsund, når man så trækker dem fra der er under 18 år, svarer det til at det er ca. 80% af de borgere der er medlem af folkekirken der har skrevet under. og så er det endda ikke alle folk vi har truffet hjemme, så vi må sige at der har været utrolig stor opbakning.

 

Det står jo i menighedsrådsloven, at menighedsrådet skal arbejde i sognets interesse, og det kan man jo se med denne her underskriftsindsamling, at det gør de ikke, for sognet er utilfreds

 

Vi har ringet til de 4 der er tilbage i menighedsrådet, for at aftale et møde hvor vi kan aflevere underskrifterne, men det har ikke været muligt, enten er de bortrejst eller også afventer de en samtale med biskoppen.

 

Underskrifterne vil nu blive afleveret til biskoppen, for at vise ham at vi her i Egernsund er en menighed, der vil noget andet end menighedsrådet og at det ikke kun er en lille gruppe mennesker, der står bag det, men hele byen.

 

Og så er vi lidt bange for at resultatet af denne her kirkestrid, kan betyde at Egernsund sogn vil blive sammenlagt med et andet sogn, og så har vi jo ingenting mere.

 

Præsten er rejst, formanden og kassereren er gået, suppleanterne vil ikke ind, hjemmesiden er gået i sort, kirken er tom, og der kommer heller ingen til de populære pensionistsammenkomster mere.

 

Alt er gået i stå, pga menighedsrådet.

 

Vi vil have vores gamle kirkeliv tilbage, hvor der var lys og glæde i sognet,

det lys har de fire tilbageblevne menighedsrådsmedlemmer  slukket.