Borgermødet mandag d. 23 marts kl 17:00

Der var mødt rigtig mange op, aulaen var fyldt, ( ca 150 ) og alle lyttede fuldstændig stille til afgående formand Margit Kristensens

orientering om hvad der er sket i kirestriden, hvad man har forsøgt, hvilke muligheder der var, hvad Biskoppen siger, og selv juristerne i kirkeministeriet har været involveret i sagen. Alt blev gennemgået og forklaret på en flot og seriøs måde, så alle forstod sagens alvor.

Bagefter var der mulighed for at stille spørgsmål, Lotte Christensen blev valgt som ordstyrer, hvilket hun klarede perfekt.

Spørgelysten var meget stor, og alle spørgsmål blev svaret, De fleste spurgte til hvilke muligheder der er nu for at vi kan beholde vores sogn og kirke, og hvilke regler der er for suppleringsvalg og nyansættelse af en præst, og her kommer ønsket om Birgitte Christensen kunne vende tilbage som præst i Egernsund. Det har ikke været muligt at komme i kontakt med Birgitte, da hun er bortrejst.

Konklusionen af borgermødet var at sognet ønsker at der bliver afholdt et suppleringsvalg, hvilket vil sige at der skal vælges 3 nye medlemmer til menighedsrådet, der indtil næste valg, skal sidde i menighedsrådet sammen med de 3 tilbageblivende medlemmer.

Dette vil blive meddelt biskoppen i dag, og så venter vi bare svar fra ham, om hvornår og hvordan det skal afholdes.

Der blev også i enighed vedtaget, at vi alle ( næsten ) i sognet ikke stopper kampen her, og at alle støtter op om dem der skal vælges ind ved suppleringsvalget.


Der er menighedsrådsmøde ang. udtrædelse af menighedsrådsmedlemmerne:
Margit Kristensen, Heidi Helming og Bjørn Leinum
og de tre suppleanter, torsdag d. 16 april kl 19:00 i præstegården