Borgermøde

Der afholdes borgermøde
Mandag d. 23 marts kl. 17:00
i aulaen på Egernsund Skole
 
Mødet er offentligt for alle med tilknytning til Egernsund Sogn
her vil du blive orienteret om hele sagens forløb, og om hvor vi står nu.