Konstitueringen i Broager/Egernsund menighedsråd:

Formand: Erik Breum
Næstformand: Birgit Brockhattingen
Kontaktperson: Preben Blomgren
Kirkeværge, Broager: Frede Tychsen
Kirkeværge, Egernsund: Georg Pedersen
Kasserer: Finn Grønver
Sekretær: Karin Petersen