Endnu en konsekvens af kirkestriden i Egernsund.
 

Den meget afholdte kirkesanger gennem mere end 14 år, Christian Vestergaard har opsagt sin stilling pr. 1 sept 2009.
Han ønsker ikke at fortsætte i et samarbejde med den Indremissionske gruppe i menighedsrådet.
Christian har været kirkesanger i Egernsund, først som afløser 25 år, og derefter fastansat i 14 år, men nu er det altså slut. Christian Vestergaard, der i mange år var lærer på Egernsund Skole, men ved sin pensionering flyttede til Rinkenæs, har været kirkesanger med liv og sjæl.

Sang har altid været en stor del af hans liv, og foruden kirkesangen synger han også med i Mandskoret i Sønderborg, og Broager Egnskor, og han har været formand for menighedsrådet fra 1977-1992.
Det er med stor beklagelse, at sognet nu må tage afsked med Christian,
men kirkestriden krævede altså endnu et offer.