Borgergruppen opfordrer til massiv deltagelse i aftengudstjenesten
i Egernsund Kirke

søndag den 8. marts kl. 19.

 

Vi afventer stadigvæk at der kommer en afklaring omkring menighedsrådet,
men det skulle ske inden for en overkommelig tid. 

Så støt op om vores kamp for vores sogn og mød op på søndag kl. 19,00.
Vi håber at der kommer rigtig mange så vi i fællesskab kan få en god oplevelse.

Mange hilsner
Borgergruppen


Margit Kristensen, Bent Gundesen, Herluf Sørensen
Leif Møller Jensen, Lotte Christensen, Bothilde Sørensen, Gert Jensen,
Agnete Brandt, Finn Willekjær, Karina Oldager, Sonja V. Larsen, Henrik Knudsen,
Robert Oldager, Willi Gerber, Henning Jürgensen, Grethe Lorenzen