Borgergruppen opfordrer til massiv deltagelse i Gudstjenesten
i Egernsund Kirke

søndag den 12. april kl. 10:30


Støt op om kampen for vores kirke og sogn, tag din nabo med og mød op på søndag.

Vi håber at der kommer rigtig mange så vi i fællesskab kan få en god oplevelse.

Vi venter på en afklaring vedr. suppleringsvalget til menighedsrådet,
 

Mange hilsner
Borgergruppen

 

Vi ønsker alle en god påske