Gudstjenesten søndag d. 17 maj med Biskop Niels H. Arendt
Der var mødt rigtig mange mennesker op i Egernsund kirke d. 17 maj kl. 19, for at høre Biskop Niels H Arendt der holdt Gudstjenesten. Det var en traditionel Gudstjeneste men han havde udvalgt dagens bibeltekster, der på en eller anden måde kunne henføres til den verserende konflikt.

Efter Gudstjenesten holdt biskoppen en tale om hvordan situationen er i sognet set fra hans side. Der er begået mange fejl, og han indrømmer også sine fejl, ved ikke tidlig nok at have  iværksat tiltag der kunne have forhindret konflikten. Men han vil ikke tage stilling til konflikten ved at placere evt skyld, og han siger:" Jeg tager klart afstand fra nedsættende bemærkninger om sognet og nogen af dets beboere overhovedet. Og jeg tager klart afstand fra forsøg på at presse lovligt valgte personer ud af et offentligt råd." og han opfordrede til at der nu etableres et minimum af forståelse menighedsrådsmedlemmerne imellem, for ellers kan konflikten ikke løses, og før der er et velfungerende menighedsråd, bliver præstestillingen ikke opslået.

Han havde en plan med, der går ud på at der den 18 august 2009 afholdes et suppleringsvalg, hvor der skal vælges 1 medlem og 3 suppleanter. Sidste frist for at indlevere lister til valget er d. 7 juli 2009.

Han anbefalede også stærkt at menighedsrådsmedlemmerne siger ja til tilbuddet om en  prof. konfliktmægler. Biskoppen vil også selv deltage i menighedsrådsmøderne fra nu og helt frem til det nye kirkeår begynder ( 1. søn. I advent). Han vil være til stede for at vejlede, og for at kunne bryde ind, hvis der opstår konflikter. Det kræver dog at menighedsrådet giver ham lov til det, men det burde ikke være et problem.  Derefter var der mulighed for at stille spørgsmål, og der blev b.la. spurgt om hvor tit man må overtræde menighedsrådsløftet, før det får konsekvenser, det svarede han ikke direkte på men forklarede at menighedsrådsløftet ikke kan sammenlignes med en lov. Efter Gudstjenesten var der livlig debat udenfor kirken, og de fleste gik derfra med den fornemmelse, at konflikten langt fra er løst endnu.