Egernsund Kirke fylder 100 år.


Egernsund Kirke blev bygget i årene 1907-1909, og blev indviet d. 22 september 1909.

Kirken blev bygget på initiativ af teglværkerne og arkitekt Richard Dethlefsen, der er født på Grøndlands Teglværk.

Det specielle ved byggeriet, er at byggematerialerne blev sponsoreret af teglværkerne, og lokale håndværkere og byggeriet foregik dels ved hjælp af frivillige arbejdskraft. Uden byens industri, handel og håndværk og frivillig arbejdskraft, var kirken aldrig blevet bygget. Det siger jo utrolig meget om Egernsunds borgere, nemlig et meget stort sammenhold, som har holdt lige siden, for i 2009, på 100 års dagen står byen i samme situation. Uden byens erhvervsdrivende og mange menneskers frivillig arbejdskraft, nogle ildsjæle og det gode sammenhold, ville det ikke være muligt at fejre 100 års dagen. Menighedsrådet, eller den sørgelige rest, har nemlig meddelt at de ikke vil arrangere noget i anledning af jubilæet, så derfor har Borgergruppen besluttet, at så vil de arrangere en jubilæumsfest på selve dagen.

Borgergruppen er en gruppe på 20 mennesker i alderen 30-80 år, ligelig fordelt på kvinder og mænd, og jævnt fordelt over hele byen. Den opstod da kirkestriden startede i februar, og har været aktiv lige siden. B.la arbejder gruppen for at sognet forbliver selvstændigt og ikke bliver underlagt et nabosogn. Det er også Borgergruppen der har arrangeret de populære pensionistsammenkomster, og det er også den der stod bag Den Kulturkristne Gruppe i menighedsrådet

Men da Borgergruppen ingen penge har, har den fået utrolig stor støtte fra byens industri, handel og håndværkere og frivillig arbejdskraft. Derfor kan vi nu fejre kirkens 100 års fødselsdag.

Egentlig er det er dobbeltjubilæum for d. 22 september 1959, altså for 50 år siden, blev Egernsund ved kongelig resolution, et selvstændigt kirkesogn, og byen fik sin egen præst og menighedsråd. Også dengang skyldtes det også et godt sammenhold og nogle ildsjæle, der sammen med menighedsrådet og byens foreninger, formåede at overbevise kirkeministeriet om at Egernsund skulle være selvstændig. Også dengang delte hele byens de udgifter der var. 

Jubilæumsfesten starter kl. ca. 18:30, og kl. 19 er der en festgudstjeneste med musikalske indslag med sangere og musikere der alle optræder gratis. Efter gudstjenesten er der festlig sammenkomst med kaffe, kager og pølser, og også her vil der være underholdning. Selve programmet er endnu ikke færdigt, men du vil altid kunne se de seneste nyheder på www.egernsund.dk