Kampen mod Indre Mission er ikke slut endnu
Der arbejdes intenst, og en borgergruppe har indsamlet en mængde materiale, der beviser at Menighedsrådet lyver om årsagen til præstens opsigelse. Derudover betegner de Den Indremissionske gruppe som utroværdige, og uvillige til samarbejde ud over Indremissionske interesser.
Ved menighedsmødet d. 18 februar, blev det meget klart, at modstanden mod den Indremissionske gruppe, er meget stor.
På trods af utallige opfordringer, nægtede de at træde tilbage, og overlade pladsen til suppleanterne,
så det er nu op til Biskop Niels H. Arendt at finde en løsning, som Egernsunds borgere kan leve med
,
og det er efter borgergruppens mening, meget enkelt.
Den dag Menighedsrådet tiltrådte underskrev de en erklæring, om at de vil arbejde i sognets interesse,
og det kan man ikke sige de gør nu, med den modstand der er imod dem.
Menighedsrådets formand, kasserer og de 3 suppleanter har meddelt at de ikke vil samarbejde med Den Indremissionske gruppe.
Formanden og kassereren har forladt Menighedsrådet, og suppelanterne nægter at indtræde.

Hvis jeg gør noget og du gør noget, naboen gør noget, dem vi kender og dem vi ikke kender gør noget,
- så sker der pludselig noget.
( frit citeret efter Master Fatman )