Kirkestriden i Egernsund eskalerer, menighedsrådet er i opløsning.

Først jog de præsten ud af byen, så ignorerer de den underskriftsindsamlingen, der viser at 80% af dem der er medlem af folkekirken og over 18 år, ønsker at den indremissionske gruppe trækker sig, så vi kan få et menighedsråd der er repræsentativt for sognet, nogle af dem har endda forladt Egernsund Kirke til fordel for Rinkenæs, ( de bruger altså ikke engang kirken ) så overfalder de den konstituerende sognepræst verbalt og udtrykker mistillid til ham, så benytter de deres spinkle flertal til at fyre kassereren, ikke fordi der er problemer med arbejdet, tværtimod, men fordi ”et flertal har bestemt” og fordi kassereren er en del af konflikten. De er selv en del af konflikten, men det betyder åbenbart ikke noget. De passer ikke det tillidsjob de er valg til, og selvom det betyder at de så skal forlade menighedsrådet, i.flg menighedsrådsloven, så sker det ikke.

Nu har den kulturkristne gruppe fået nok.  
Den liste der blev oprettet til suppleringsvalget d. 18 august, er ikke afleveret, da samtlige kandidater nu har trukket sig, der er simpelthen ingen af dem der ønsker at sidde i menighedsrådet.

Formanden, Margit Kristensen og mr-medlem Leif Møller Jensen har forladt menighedsrådet, sammen med kassereren, da alt samarbejde er umuligt.

Nu er der 3 indremissionske medlemmer tilbage i menighedsrådet, og de er ikke beslutningsdygtige, og så er det op til Biskop Niels H. Arendt, hvad der så skal ske. Der er hans afgørelse.

Vi har vist at vi kan og vi vil, og vi har biskoppens ord på at vi har været imødekommende. Vi har fået gang i pensionistsammenkomsterne igen og vi har fået folk tilbage i kirken, der har aldrig været så mange i kirken som der er nu. Kirkelivet i Egernsund blomstrede op igen, og det må da være det der er meningen med det hele.

Biskoppen, der er ansvarlig for at menighedsrådet og sognet fungerer, er handlingslammet fordi han ikke kan afsætte demokratiske valgte medlemmer. De indremissionske medlemmer har sagt at de ikke trækker sig, og så er der ikke andre muligheder tilbage end at vi forlader menighedsrådet nu.

Alt andet vil bare føre til endnu flere konflikter.

Borgerne i Egernsund Sogn er rasende, de beskylder den indre missionske gruppe m. fl. for at ødelægge sognet, men en del har også udtrykt lettelse over at alt nu endelig kommer frem i lyset.