Kommentar til Peer Mikkelsens udtalelser i JV. d. 9 nov. 09
vedr. ny præstestilling i Egernsund


Egernsund Sogn har mistet
en sognepræst, en kirkesanger, en kasserer, formanden,
to menige medlemmer og samtlige suppleanter
p.g.a. kirkestriden

og det kalder Hr. Mikkelsen for ”snidder snadder”  (JV d. 9 nov)
Det er da en meget arrogant måde at bagatellisere kirkestriden på,
og det viser ganske tydeligt at han stadig ikke forstår hvad kirkestriden går ud på.