Spørgsmål fra Kristeligt Dagblad

Kære Margit Kristensen
Kan du bekræfte rigtigheden af følgende to udsagn? 

Stridighederne i menighedsrådet i Egernsund ved Gråsten tog en ny drejning i aftes, da menighedsrådets formand Margit Kristensen tilbagetrak sit ønske om at udtræde af rådet.

Formanden har tidligere skrevet til biskoppen, at hun ønsker at træde ud. Men for bedst at kunne varetage sognets interesser ønsker hun nu at blive i det stridende råd, lyder hendes begrundelse.
 

Næstformand Kirsten Broe-Richter fortæller mig desuden følgende: 

De (Kirsten Broe-Richter og to andre medlemmer) afviste at tage stilling til formandens ønske med den begrundelse, at en tilbagetrækning ifølge menighedsrådsforeningen skal stå som punkt på dagsordenen.

- Margit Kristensen vil ikke gøre det til et punkt på dagsordenen, at hun ønsker at annullere sin udtrædelse. Så vi har ikke fået afklaret, hvad der er juridisk rigtigt i den her sag, siger Kirsten Broe-Richter.
 

Jeg vil gerne have din version af problemet omkring mødet – er det, som Kirsten Broe-Richter beskriver det?


Margit Kristensen svarer:

Det er rigtigt at jeg i sin tid sammen med kassereren og de tre suppleanter ønskede at udtræde af menighedsrådet. Dette gjorde vi for at fremtvinge et nyt menighedsrådsvalg og for at give biskoppen et redskab til at komme stridighederne til livs. Desværre ønskede den indre missionske fløj ikke at gå af da de henholdte sig til at de var lovligt valgt.
Efterfølgende har et menighedsrådsmedlem fra den missionske fløj trukket sig så indtil i aftes var der kun tre tilbage - og da de ikke er beslutningsdygtige kan de jo ikke køre et menighedsråd videre uden at biskoppen kommer på banen og enten udskriver suppleringsvalg eller lægger menighedsrådet ind under et andet sogn.
 
Hele menigheden har efterfølgende anmodet mig om at tilbagetrække min ansøgning om at udtræde for bl.a at beholde formandsposten og det var så det vi skulle tage stilling til i går. altså at alle skulle have lov til at gå. Suppleanter, 1 menighedsrådsmedlem, kassereren og jeg.
 
Både biskoppen og den jurist som jeg har talt med i Landsforeningen har begge givet udtryk for at man under 1. pkt på dagsordenen - godkendelsen - har mulighed for at trække anmodningerne tilbage og det gjorde jeg så opmærksom på at jeg ville.
Pludselig kom de tre med en udmeldelse om at de havde kontaktet Landsforeningen og der fået besked på at sådan kunne en udtrædelse ikke foregå og derfor tilsidesatte de tre - lisa Iversen, Kirsten Broe-Richter og Peer Mikkelsen biskoppens udmelding. Den med at jeg ikke ønskede det som et punkt på dagsordenen blev slet ikke nævnt men må stå for Kirsten Broe-Richters egen regning. Der står ikke noget i referatet om at det drejer sig om at min udtrædelse skulle have stået som et punkt på dagsordenen.
 
Der var rigtig mange tilhørere til mødet i aftes og det kan da ikke passe at man møder op og skal styre et menighedsrådsmøde - som var det Kristen Broe-Richter skulle - ikke har koordineret de oplysninger som man har fra både biskoppen og Landsforeningen. De tilsidesætter jo det hele og da især biskoppen som jo har undersøgt tingene helt til bunds, det er simpelthen for dårligtD
 
Derfor anmodede de tre om at provst Anne Margrethe Hvas, som var ordstyrer, skulle finde ud af de juridiske problemer i sagen. Derfor trak både den ene suppleant, kassereren og jeg vores ansøgninger om at udtræde tilbage indtil tingene er undersøgt.
 
Der er jo juridisk afklaret om hvad der er rigtigt i sagen, det har biskoppen jo meddelt ved brev af 14. april, og det har jeg rettet mig efter. De tre vil bare ikke godkende biskoppens udmelding da de jo dybest set ikke ønsker mig tilbage på formandsposten.
 
Derfor er der indkaldt til ekstraordinært menighedsrådsmøde den 30. april kl. 17,00 i konfirmandstuen.