Der var mange der var mødt op for at overvære menighedsrådsmødet. Salen var fyldt.

 

Resultatet blev at medlem Bjørn Leinun er udtrådt af menighedsrådet,

Ligesom 2 suppleanter er fratrådt af suppleantlisten.

 

Der opstod imidlertid uenighed omkring det punkt i dagsordenen der omhandler

udtrædelse af menighedsrådsformanden,

formanden ønsker at trække sin anmodning om udtrædelse tilbage

 

Men her var der uenighed om det juridisk kan lade sig gøre.

Selvom Biskoppen og Kontorchefen og deres jurister har undersøgt reglerne og meddelt, at det kan man godt,

så ville de tre tilbageblivende mr medlemmer ikke tro på det,

så de har bedt provsten undersøge reglerne en gang til.

 

Kassereren og 1 suppleanten meddelte at de så vil afvente resultatet af denne undersøgelse, før deres udtrædelse skal behandles

 

Der er indkaldt til ekstraordinært mr møde torsdag d. 30 april kl. 17 i præstegården