Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 16 april kl. 19:00 i præstegården ( konfirmandstuen )

Mødet er som altid, åben for alle interesserede.

Dagsorden:

Behandling af anmodning om udtrædelse af menighedsrådet for suppleanterne
Leif Møller Jensen, Henrik Kristensen Elsebeth Meilby Petersen

Behandling af anmodning om udtrædelse af menighedsrådet for medlem
Bjørn Leinum

Behandling af anmodning om udtrædelse af menighedsrådet for medlem og kasserer
Heidi Helming Ellegaard

Behandling af anmodning om udtrædelse af menighedsrådet for medlem og formand
Margit Kristensen

evt.