Situationen i dag 10-04-10
 

Menighedsrådet i Egernsund består i dag af  1  medlemmer,  Lisa Iversen.

Hun har ingen myndighed, fordi hun er underlagt Broager menighedsråd, og her er hun kun menigt medlem.
Der er nedsat et "egernsundudvalg" der skal komme med ideer til aktiviteter i sognet, men kun aktiviteter.
og her har Borgergruppen 2 ud af 5 pladser.
 

Byen har altså ingen indflydelse på, hvad der ellers skal ske i Sognet.
ej heller med hensyn til de renoveringsopgaver Egernsund Menighedsråd vedtog inden det gik i opløsning.

Alt hvad skal ske i Egernsund bestemmes af det magtfulde menighedsråd i Broager.

Der er nok mange der troede, eller håbede på, at kirkestriden nu er slut efter at menighedsrådet i Egernsund er underlagt Broager,
og fordi der nu igen er ansat en sognepræst , men Borgergruppen får stadig mange henvendelser fra folk der er utilfredse.
Utilfredsheden går mest på den manglende vilje til at lytte til Sognets ønsker.
og Stiftets manglende forståelse for Egernsund Sogn.

Hvad kom der så ud af kampen.

Den største taber i denne konflikt er Indremission, og missionær Peer Mikkelsen, der kom til byen for at missionere og for at skabe en Indremissionsk højborg i byen. Denne mission mislykkedes totalt, fordi de undervurderede Egernsund Sogns borgere. De troede kirkestriden var en storm i et glas vand, og at alt blev normalt igen efter kort tid, men de tog fejl, modstanden blev tværtimod endnu større, og i dag er modstanden så stor, at det har givet genlyd i hele Danmark. Den største fejl var, at de ignorerede underskriftsindsamlingen, der viste at 80% af byens borgere, ønsker at menighedsrådet trak sig, så byen kunne få et menighedsråd der er repræsentativt for sognet. Dengang kunne de have forladt menighedsrådet med æren i behold, det kan de ikke mere.

 

 

Vi har biskoppens ord for at:

Det har vi biskop Niels Henrik Arendts ord på.