Tænkepause i Egernsund – tidligere provst får ansvaret for sognets

kirkelige betjening

 

Pressemeddelelse

 

Biskop Niels Henrik Arendt har dekreteret tænkepause i kirkestriden i Egernsund sogn i Sønderborg provsti.

 

Biskoppen holdt sammen med provst Anne Margrethe Hvas møde med fire medlemmer af menighedsrådet. Her drøftedes den kirkelige betjening af sognet i den opståede situation, hvor sognepræsten har sagt sin stilling op, og hvor en del af sognets folkekirkemedlemmer i den forbindelse har krævet menighedsrådets afgang.

 

- Ingen er tjent med at skulle træffe afgørelser i en ophidset situation under stort pres, siger Niels Henrik Arendt. Så nu er alle gået hjem for at overveje deres stilling. Jeg har skrevet til menighedsrådets formand og kasserer, som har bebudet deres afgang fra menighedsrådet og ikke deltog i mødet i aften, at jeg også beder dem om at overveje deres stilling endnu engang.

 

Men sognet skal selvfølgelig passes imens. Provsten og jeg har derfor bedt tidligere provst for Sønderborg provsti, Lorenz P. Christensen, om i en periode, at varetage den kirkelige betjening af Egernsund, og det har Lorenz Christensen heldigvis sagt ja til. Lorenz Christensen kender sognet indgående fra sin provstetid; han er indfødt sønderjyde og ”taler sproget”.

 

Denne time-out skulle dermed give mulighed for igen at tale sammen om, hvad der på sigt er godt for det kirkelige liv i Egernsund sogn.

 

Biskop Niels Henrik Arendt kan kontaktes på tlf. 7452 2025 til evt. uddybelse af ovenstående.