Torsdag d. 30 april var der ekstraordinært menighedsrådsmøde i Egernsund, og der var igen mødt rigtig mange op for at overvære mødet, der blev ledet af provst Anne Margrethe Hvass.
Eneste punkt på dagsordenen var ”udtrædelser af menighedsrådet for formand, kasserer og suppleant."
Både formand og 1. suppleant trak deres anmodning om udtrædelse tilbage.

Resultatet blev, at Margit Kristensen, på opfordring fra sognet, bliver i menighedsrådet og beholder formandsposten. Ligeledes på opfordring indtræder 1. suppleant, Leif Møller Jensen, i stedet for Bjørn Leinum der har forladt menighedsrådet. Kassereren Heidi Helming må desværre forlade menighedsrådet, da hun ikke bor i sognet, og på grund af indviklede regler, ikke kan søge sognebåndsløsning. Hendes afløser som menighedsrådsmedlem og 3 nye suppleanter vælges ved et suppleringsvalg, der formentlig afholdes sidst i august.
Biskoppen håber, at når suppleringsvalget er overstået, vil der blive ro i menighedsrådet...

Biskoppen kommer til Egernsund d. 17 maj hvor han er prædikant ved Gudstjenesten kl 19:00.

Han vil herefter orientere menigheden om situationen, set fra hans side.