Referat af menighedsrådsmøde/menighedsmøde i  præstegården i Egernsund

 

                                         Onsdag den 18. februar 2009 kl. 19.30

 

 

Årsagen til at afholde mødet var, at det var blevet kendt i Egernsund, at vores præst, Birgitte havde opsagt sin stilling efter kun 1/2 års ansættelse og at grunden hertil skulle være samarbejdsvanskeligheder med den indremissionske fløj af det nye menighedsråd, der er tiltrådt d, 1.1.09.

 

 

Mødt var det samlede menighedsråd:

 

Margit Kristensen, Kirsten Broe-Richter, Peter Mikkelsen, Bjørn Leinum , Heidi Helming og Lisa Iversen.

 

Sognepræst Birgitte Kristensen og ca. 100 borgere,

 

Mødet startede som et menighedsråde.

 

Næstformand i menighedsrådet, Kirsten Broe-Richter bød velkommen, der blev startet med en salme og et skriftsted.

 

Formanden for menighedsrådet Margit Kristensen tog herefter ordet.

 

Margit lovede at mødet ville komme til at foregå roligt og gav herefter følgende orientering:

 

Den seneste tid har været hård for hende.  Hun har for at kunne se sig selv i øjnene taget det standpunkt hun er endt op med at tage og har dermed fulgt sit hjerte.

 

Fortsætter med at sige, at der i Egernsund er flest almindelige kirkegængere, der kommer i kirken , fordi de kan lide præsten, kirken og hyggen. Også biskoppen synes det er hyggeligt at komme i Egernsund kirke. 

 

Birgitte har formået at samle ca. 35 sognebørn i kirken hver søndag, før kom der kun omkring 10. Menighedsrådet har i 2008 kæmpet  for at Egernsund skulle blive et selvstændigt kirkesogn, det var svært at komme igennem med,  idet Broager ønskede fortsat fællesskab. Men det lykkedes.

 

Der var flere kandidater til samtale omkring  præsteembedet i sept. 2008, Birgitte var favoritten og fik stillingen.

 

Valget til menighedsrådet i november 2008 blev et fredsvalg, der sidder nu 3 missionsfolk i rådet. Dette var ikke sket, hvis borgerne var mødt op til valget.

 

Ved aktivitetsmøde i rådet foreslog den missionske del foredrag af missionærer  m.v., noget som ikke er sædvane i Egernsund.

 

Birgitte så, at det ville give problemer, det nye menighedsråd ville ikke kunne matche flertallet i menigheden og dette kunne hun ikke leve med. Hun føler sig ikke stærk nok til at kunn komme op imod den missionske fløj og valgte derfor at opsige sin stilling. Hun kan ikke stå inde for, at kirken bliver lavet om.

 

Der var herefter møde med provsten, her var der i menighedsrådet enighed om at samarbejde og at melde ud, at præsten havde sagt op af personlige grunde.

 

Der kom efterfølgende mange henvendelser til Margit fra borgere i byen, hun valgte så at melde ud, hvordan det i virkeligheden hænger sammen. Hun  siger at aktivitetsudvalget ikke ved, hvilket sogn de har med at gøre. Hun kunne ikke sidde menighedens interesser/indstilling  overhørig.

 

Margit Kristensen meddelte herefter menighedsrådet at hun og Heidi Helming støtter præsten.

 

Margit sluttede sit indlæg med at oplyse, at menighedsrådet er lovligt valgt og at det er biskoppen der bestemmer, om et eller flere medlemmer må træde ud af rådet. Kommer antallet af medlemmer under 50 % af det fulde antal kan der laves udfyldningsvalg. En anden mulighed er at man lægges ind under et andet sogn. De retsterende rådsmedlemmer kan så flyttes til menighedsrådet i det nye sogn.

 

Menighedsrådet kan ikke fratræde kollektivt.

 

Biskoppen og kirkeministeren har suverænt den overordnede kompetence til at beslutte.

 

Mødet gik herefter over til at være et menighedsmøde

 

 

Bent Gundesen blev valgt som ordstyrer

 

Tove Hagenau blev valgt som referent

 

 

Første indlæg  kom fra Bent Gundesen:

 

Henfører til inskriptionen på kirken og kirkens historie.

Kirken blev opført for at Egernsunderne skulle kunne dyrke kirkelivet.

Sognet ønsker en bred sammensætning, der matcher befolkningen.

 

Er kirken for 4 eller for resten af byens befolkning?

 

Har I tænkt jeres tanker til ende?

 

I har kuppet jerers sognebørn!

 

I har overtrådt det 8. bud.!

 

Forlad rådet med æren i behold!

 

Sognebørn, hold jer væk fra Indre Mission!

 

 

Helle Hoff:

 

Da jeg sad i menighedsrådet var der ingen spørgsmål om kirkelig retning.

 

 

Henning Jürgensen (borger):

 

Det var et chok at få at vide at der var uro i menighedsrådet og at præsten havde sagt op p.g.a. Indre Mission. Vi måtte gøre noget, der blev trykt plakater og løbesedler.

 

Jeg har ikke kontaktet Indre Mission. Har hørt at I vil have et hus i Egernsund, I kan bruge det I har i Gråsten.

 

I er en ulv i fåreklæder.

 

Lad jeres suppleanter komme til eller slå om!

 

 

Lotte Kristensen (borger):

 

Vi har 3 børn, 1 skal konfirmeres til foråret. Vi har oplevet et meget positivt samarbejde med Birgitte.

 

Hvad er man uenig om vedr. kommende aktiviteter?

 

Gert Jensen (borger):

 

Det undrer mig at I ikke har sagt noget i aften.

 

Jeg har kontaktet sekretæren i menighedsrådet – hun sagde hun har tavshedspligt. Hun løj.

 

Enhver har ret til sin tro.

 

Vi vil støtte Birgitte.

 

 

Kirsten (medlem af menighedsrådet):

 

Jeg har ingen kommentarer.

 

Ingen i menighedsrådet har bedt præsten sige op. Ingen i menighedsrådet har ønsket det.

 

Det er præstens suveræne afgørelse.

 

 

Birgitte  Feldstedt (borger):

 

Hvilke aktiviteter taler I om?

 

 

Bjørn Leinum (medlem af menighedsrådet):

 

Jeg føler mig misforstået. Jeg blev opfordret til at melde mig som kandidat til menighedsrådet og var fra starten positiv.

 

Jeg har foreslået at samarbejde med skolen og evt. Borgerforeningen, har foreslået at tage kontakt til den tyske menighed, alle forslag blev jordet.

 

Intet havde noget med Indre Mission at gøre.

 

Jeg ønsker at gøre noget godt. Det var et chok at præsten meldte ud, at hun sagde op.

 

Jeg har mærket at hun ikke ønskede de foreslåede aktiviteter.

 

Jeg har også foreslået hjemmebesøg.

 

 

Grethe Lorentzen (borger):

 

Birgitte har besøgt mig flere gange efter min mands død.

 

 

Per Mikkelsen (medlem af menighedsrådet):

 

.

Vi skal mødes i øjenhøjde

 

Jeg er uforstående over for problemstillingen.

 

Jeg har kun mødt Birgitte ved møder i menighedsrådet samt i kirken. Jeg har været med til at bakke hende op. Jeg forstår ikke at hun har sagt op.

 

Vi kan ikke ændre på, at Birgitte har sagt op. Kun hun selv kan trække sin opsigelse tilbage.

 

Vi ville inddrage Borgerforeningen, Brandværnet og Frem i kirkens fødselsdag. Det ville Birgitte ikke være med til.

 

Vi har ønsket diverse aktiviteter, bl.a. et foredrag om Præsten Jakob Knusen og Kaj Munks ”Ordet”.

 

Det er ikke anderledes at være medlem af  Indre Mission end af Borgerforeningen

 

Bent Gundesen (borger):

 

Du hilste ikke, da du kom!

 

 

Robert Oldager (borger):

 

Leinum har fortalt hvad han gerne ville og hvad Birgitte har sagt nej til.

 

Der MÅ ligge noget andet bag opsigelsen.

 

 

 Jonna Petersen (borger):

 

4 mand i menighedsrådet kan afgøre dagen. Hullerne bliver ikke svære at få fyldt ud!

 

 

Robert Oldager (borger):

 

Der er èn vej vist, I rejser jer op og siger op!

 

 

Bente Moisen (borger):

 

Det er ragnarok. Får vi en præst gen, hvis Birgitte siger op?

 

Vi bakker op om Birgitte. Hvis I går er problemet løst!

 

 

Bjørn Leinum (medlem af menighedsrådet)

 

Vi vil Birgitte!

 

 

Jytte Birnbacher (borger):

 

Der må være en grund!

 

 

Birgit Gundesen (borger):

 

Der var en sangaften i kirken med menighedsrådet. Da Birgitte kom blev hun spurgt om, hvad hun ville.

 

 

Gert Jensen (borger):

 

Hvis du vil det godt, så gå!!

g

Kirsten siger, at Birgitte ikke gør noget for kirken. Er det ikke i menighedsrådets ånd at kirken fyldes?

 

Der er kun èn vej – ud af vagten!

 

Kirsten Broe -Richter (medlem af menighedsrådet):

 

Vi er lovligt valgt og vi bliver.

 

 

Margit Kristensen . (formand for menighedsrådet)

 

Jeg går og det samme gør kassereren. De 3 suppleanter har meddelt, at de ikke træder ind.

 

Biskoppen har nu afgørelsen i forhold til om 4 er nok til at sidde i menighedsrådet.

 

 

Finn (borger):

 

Jeg foreslår at alle kommer i kirken på søndag.

 

 

Per Mikkelsen (medlem af menighedsrådet):

 

Vi har ikke stemt om en dyt.

 

 

Bent Gundesen (borger):

 

I  fire – I får det svært, det bliver iskoldt for jer.

 

 

Margit Kristensen (formand for menighedsrådet):

 

Jeg har kæmpet for Birgitte. Hun, kirken og jeg passer sammen.

 

Tak for 8 gode år i menighedsrådet som formand. Heidi går sammen med mig.

 

 

Bothilde (borger):

 

Lad os tage en time-out.

 

 

Grethe Lorentzen (borger):

 

Hvordan vil I køre videre alene?

 

 

Lotte Petersen (borger):

 

Vi ønsker at beholde Birgitte, den eneste løsning er, at de fire går.

 

 

Bjørn Leinum (medlem af menighedsrådet)

 

Vi kan ikke afgøre det, men jeg er dybt rystet.

 

 

Bent Gundesen (borger):

 

Jeg har respekt for Leinum. Resten af jer er jeg dybt skuffet over, specielt dig Kirsten!

 

 

Mødet sluttede her

 

Det står herefter fast at:

 

Præst Birgitte Kristensen har opsagt sin stilling

 

Formanden for menighedsrådet Margit Kristensen og  kasserer Heidi Helming har nedlagt deres poster.

 

De 3 suppleanter ønsker ikke at træde ind i menighedsrådet.

 

Tilbage i menighedsrådet er:

 

Kirsten Broe-Richter¨

Lisa Iversen

Per Mikkelsen

Bjørn Leinum

 

 

 

Egernsund, den 19. februar 2009

 

 

Tove Hagenau

referent