Egernsund sogn er igen selvstændig og kirkestriden er slut.

Efter en lang kirkestrid, utilfredshed i sognet og flere år med fælles menighedsråd med Broager sogn, bliver Egernsund nu igen et selvstændigt sogn.
Den 2. dec. 2012 (første søndag i advent) indtræder Egernsunds nye menighedsråd.

Ved et meget velbesøgt opstillingsmøde d. 13. sept. blev der igen, på bedste demokratisk vis diskuteret om sognet skulle have fælles menighedsråd med Broager og om sognet skulle samarbejde med Broager sogn. Begge forslag blev ved en hemmelig afstemning nedstemt med et meget stort flertal.
Der blev ikke oprettet nogen liste til menighedsrådsvalget denne aften.

Ved fristens udløb var der kun indleveret en liste, derfor udskrives der desværre ikke valg til menighedsrådet denne gang.
Der bliver fredsvalg i Egernsund, dvs. at de personer der er på denne listen udgør det nye menighedsråd..

De valgte er:

Margit Kristensen, Robert Oldager, Svend Aage Eriksen, Jonna Petersen, Finn Villekjær og Brigitte Knudsen

Stedfortræderne er:

Bent Gundesen, Hanne Mau, Lilli Matthiesen, Anne Marie Christensen og Karina Oldager

 

Det er et godt hold der sprudler af ideer, energi og virkelyst.

Der er rigtig mange i Egernsund der har meddelt det kommende menighedsråd, at de meget gerne vil give en hjælpende hånd med forskellige ting vedr. aktiviteter i og omkring kirken, så der er stadig en meget stor opbakning til kirkelivet i byen.

Desværre slutter kirkestriden med en ”svinestreg” af biskoppen.
Biskop Niels Henrik Arendt gav egernsunderne det løfte, at det bliver det nye menighedsråds første opgave at ansætte en sognepræst,
fordi den nuværende sognepræst kun var ansat til 1. dec. 2012.
Det løfte holdt han heller ikke, idet han har ansat den nuværende præst på ubestemt tid, uden at spørge egernsunderne.
Ikke fordi jeg personligt har noget imod sognepræsten, tværtimod, men det ville have klædt biskoppen hvis han havde holdt sit løfte.
Niels Henrik Ahrendt fratræder sin stilling som biskop i marts 2013. :-)

 

Tilføjet
Sognepræsten har valgt at opsige sin stilling.
D. 25 nov. 2012 holdt hun sin afskedsgudstjeneste.