På et velbesøgt møde d. 14 aug. talte biskoppen varmt for en sammenlægning af menighedsrådene i Egernsund og Broager. Efter biskoppens mening vil der kun være fordele. men

en pastoralsammenlægning mellem Egernsund og Broager vil betyde yderligere konflikter – det viste stemningen på mødet også -, og evt. stridigheder vil altid falde til Broagers fordel, da de jo har et komfortabelt flertal.

Egernsunds præst, der jo kun er ansat 60% kan få yderligere timer i Broager, men jeg tror ikke på at man vil afskedige en præst i Broager, for at gøre plads til en fra Egernsund.

Der kunne laves udflugter og arrangementer, med vores eget menighedsråd har jo altid lavet velbesøgte arrangementer.

Biskoppen nævnte også at Broager har lavet et stort arbejde med at få kirken, orgelet og kirkegården renoveret, men det er jo beslutninger truffet af menighedsrådet i Egernsund før det gik i opløsning.

Der blev nævnt at Egernsund sogn er for lille til at afholde forskellige arrangementer f.eks. baby salmesang. Det kan da godt være at der ikke er så mange småbørn i byen til et sådant arrangement, men jeg tror ikke på at nabosognet vil afvise en forælder der ønsker at deltage i deres arrangementer.

Efter min mening holder ingen af de argumenter biskoppen fremkom med som argument for sammenlægning af menighedsrådene for Egernsund og Broager.

Jeg er overbevist om at der i Egernsund findes kompetente mennesker der vil arbejde i et menighedsråd til glæde og gavn for kirkelivet i Egernsund - eller vil biskoppen og menighedsrådet i Broager påstå det modsatte.

Der blev afholdt afstemning om biskoppens forslag, og et stort flertal stemte for at Egernsund igen bliver selvstændigt, som det var før kirkestriden – så nu skal der være menighedsrådsvalg i Egernsund igen.