Kirken skal være ”fløjtende” ligeglad med menighedens holdninger – også i Egernsund sogn.

Overskriften er provokerende, men indeholder efter min mening alligevel essensen i en kronik i Jyske Vestkysten den 10. marts 2009, skrevet af sognepræst Henrik Højlund, præst i Løsning og formand for Evangelisk-Luthersk Netværk.

Han skriver videre, at kirken ikke er sat i verden for at tjene folket, men for at missionere blandt folket, idet kun kirken ved, hvad der tjener folket bedst. Kan folket ikke fatte det, kan de jo bare blive væk fra kirken, og i den forbindelse overlade kirken til dem, der har forstand på det.

At menighedsrådene er demokratisk valgte udtrykker skribenten som et problem, idet disse ifølge de demokratiske spilleregler desværre kommer til at være udtryk for folkets ønsker med hensyn til kirken, hvilket jo ikke var meningen – menighedsrådene skal jo iflg. skribenten udelukkende koncentrere sig om at varetage kirkens og missionens tjeneste. Selvsamme menighedsråd vil komme til at omfatte personer med flere holdninger, herunder også skribentens egne holdningsfæller. Det kan kun give problemer, idet disse opfatter sig selv som de eneste, der fatter sandheden vedrørende kirkens formål, og ikke accepterer andres holdninger. At de øvrige medlemmer af menighedsrådet henholder sig til deres demokratiske ret til at følge egne holdninger – er iflg. skribenten udtryk for forfølgelse og undertrykkelse af mindretallet.

Nu nærmer vi os sagens kerne. Skribenten giver udtryk for at kirken med sit missionske formål ikke kan være omfattet af de demokratiske spilleregler, fordi ulempen ved disse regler medfører, at der kommer personer ind i rådene, der ikke forstår, hvad det hele drejer sig om. Kirken skal ikke være et spejl af samfundet, men skal arbejde sig frem til, at samfundet afspejler kirkens synspunkter!

Jeg er af den opfattelse, at menighedsrådene er og skal være et udtryk for ønsker og holdninger i det sogn, de er valgt i.  Så bør menighedsrådet overlade den missionske dimension til deres præst. Nogen kunne så argumentere for, at præsten, der er valgt af menighedsrådet, udelukkende ”missionerer” ud fra menighedsrådets holdninger. Det kan godt være tilfældet, men man skal ikke overse, at et stort flertal blandt menigheden iflg. reglerne kan tilsidesætte et menighedsråds indstilling af en præst – og se, nu dukker demokratiets ”venlige ansigt” heldigvis op igen.

Jeg håber, at menigheden i Egernsund sammen med biskoppen vil finde en løsning, der kan give ”fred” i det lille sogn igen. Det skal helst være en løsning, der er resultatet af de lokale omstændigheder, og ikke hvad tilfældige skribenter i den anden ende af landet finder at være den eneste sandhed.

10. marts 2009

H. Kristensen

Teglparken 42

6320 Egernsund