Til TRIOEN for det halve Himmerige. 

 

Frit efter : Det haver så nyligen regnet. 

 

Det haver så nyligen regnet,

Det har stormet og pisket i vor lund

Frø af ugræs er føget over hegnet,-

Åg på nakke og lås for vor mund.

Det har regnet, men regnen gav grøde.

Det har stormet - men stormen gjorde stærk.

Og I tro´de at hjertebånd kan briste.

Og I tro´de at glemmes kan vor ret:

I skal vide, I aldrig ser de sidste,

I skal vide, vide at ingen bliver træt.

I kan spærre med farver og med pæle,

I kan lokke med løfter og med løn,

Vort fælles sprog giver vore tanker mæle,

Fælles vilje gør kampen skøn.

Vi viger ej ud af spor for vi kender det ord:

DET HAR INGEN HAST FOR DEM SOM TROR.

  

Dette skal være jer en påmindelse om at SØNDERJYDER kan man ikke

knægte, vi har prøvet så meget igennem tiderne at vi aldrig giver op.

  

Bent Gundesen.

 Juli 2009.