Der skal afholdes udfyldningsvalg i Egernsund Sogn. Selve valget finder sted den 18. august 2009, men det er nu forberedelserne går i gang.

 

Derfor indkaldes alle interesserede til

 

Orienteringsmøde, mandag den 22. juni kl. 19,00 i Præstegårdens konfirmandstue.

 

Program:

1. Velkomst

2. Menighedsrådets opgaver og kompetence

3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde og kommende opgaver

4. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til udfyldningsvalget

5. Afslutning

 

I forlængelse af orienteringsmødet vil der - hvis de fremmødte ønsker dette - være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister.

Der gøres opmærksom på at der skal vælges 1 person til menighedsrådet samt 3 stedfortrædeere.

 

Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der ved indleveringsfristens udløb den 7. juli 2009 kl. 19,00 kun er indleveret èn gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.   

 

           

Med venlig hilsen

Margit Kristensen

Formand for valgbestyrelsen