Orienterings- opstillingsmødet d. 22 juni 2009

Ca 40 personer var mødt op til det orienterende møde om det forestående udfyldningsvalg i Egernsund.

Lars Kjærsgaard, Jurist fra Haderslev Stift og provst Annemargrethe Hvas var til stede for at sikre at det formelle var i orden.’

Mødet blev indledt af menighedsrådsformanden Margit Kristensen der orienterede forsamlingen om menighedsrådets opgaver, kompetencer og fremtidige opgaver. Efter denne orientering blev mødet afsluttet. Efter kaffen indledtes opstillingsmødet med en forklaring om regler for opstilling af kandidater til udfyldningsvalget. I demokratiets navn var der afstemning om rækkefølgen blandt kandidaterne, og alle tilstedeværende stemte. Listen kom til at se således ud. Robert Oldager, Bente Christensen, Lotte Jonasson, Jonna Petersen, Finn Villekjær og Annemarie Christensen.

Hvis der inden den 7 juli ikke kommer flere lister til valget, aflyses valget, og denne liste er gældende.