Kære Niels H. Arendt

 

Jeg har kæmpet for Egernsund Sogn, fordi jeg troede på, at alle vil det bedste for sognet, sådan er det desværre ikke.

Provsten har jeg for længst afskrevet, da hun ganske tydeligt vejleder de 3 indremissionske medlemmer i hvordan/hvad de skal gøre for at ”vinde kampen om Egernsund Sogn.”

Den Indremissionske gruppe har med deres manglende fornuft og demokratiske sans og ufattelig dårlig opførsel, gang på gang ødelagt ethvert spirende samarbejde, og de har med al tydelighed fortalt, at de ikke vil arbejde i sognets interesse, og at de er rystende ligeglade med hvad sognet mener, - og de slipper godt fra det, fordi de har et spinkelt flertal. ( magtsyge/magtmisbrug ).

Jeg har forsøgt at være imødekommende, og forsøgt at få et samarbejde i gang til glæde for alle. Det lykkedes os  ( den kulturkristne gruppe ) at få pensionistsammenkomsterne i gang igen og få folk tilbage i kirken, så vi har vist at vi vil og vi kan ! Kirkelivet i Egernsund er blomstret op igen, og det er jo i bund og grund det det hele handler om.

men disse tre fanatiske/fjendske IM, kan man ikke samarbejde med. Du har selv oplevet dem, og da var de endda meget venlige.

Jeg har derfor besluttet, at jeg ikke mere vil være medlem af menighedsrådet, og anmoder om at udtræde nu.

Og jeg overvejer også, som mange andre i byen, at melde mig ud af folkekirken.
Først jager de præsten ud, så fyrer de kassereren uden grund, og nu er jeg meget meget bekymret for personalet, og for sognets fremtid. !

 

Jeg ønsker dig en god sommer

 

Med venlig hilsen

Leif Møller Jensen

Egernsund.