Kære Biskop Niels Henrik Arendt

 

Jeg tilbagekaldte jo tidligere på året min anmodning om at udtræde af Egernsund Menighedsråd, da sognet havde bedt mig om at fortsætte i rådet, for at vi stadigvæk kunne have et godt fungerende kirkeliv i Egernsund.

 

Kl. 18,58 under borgermødet i går måtte jeg imidlertid meddele at jeg ikke ønsker at sidde i et råd hvor der er tre personer der gør alt for at det ikke skal fungere. Når de bruger deres magt til at fyre kassereren og forsøge  at få mig afsat og samtidig siger hårde ord til vores nuværende præst om deres manglende tillid til ham, så må jeg melde pas. De mangler fuldstændig situationsfornemmelse og jeg er dybt rystet over deres manglende respekt for andre mennesker.

 

At skulle arbejde i sådan et menighedsråd indtil næste valg vil være alt alt for opslidende og det er der ingen menneske der kan holde til. Samtidig vil de jo slet ikke sognet, de hader når der sidder tilhørere til møderne og derfor kan jeg se at fremtiden vil komme til at bestå af lukkede møder og fortrolige mails. Det hverken kan eller vil jeg være en del af da jeg går ind for åbenhed hele vejen rundt. De deltager ikke i sognets kirkeliv og kommer ikke til gudstjenesterne. Derfor er det mig ubegribeligt hvorfor de vil sidde i sognets menighedsråd.

 

Jeg vil  heller ikke sidde i et menighedsråd med et flertal af personer som har den Indre Missionske holdning at folkekirken ikke skal være folkets kirke, at folkekirken er kættersk og man kun kan sidde i et menighedsråd og røgte hvervet ved bøn. Endvidere kan jeg slet ikke acceptere at de også sætter spørgsmålstegn ved de demokratiske valgte menighedsråd, da de missionskes holdning er den at folkekirken skal overdrages og varetages af dem der har forstand på kirkelivet.

 

Kære Biskop. Jeg tog i sin tid udfordringen op fra sognet og har gjort mit bedste for at få menighedsrådet til at fungere. Desværre har jeg måtte give op og med sorg konstatere at jeg alligevel ikke var så stærk som jeg troede, eller ikke var min opgave voksen om du vil. Heldigvis har sognet også givet mig deres fulde opbakning i den beslutning jeg nu har taget og det er jeg da utrolig taknemmelig for. Du har jo selv oplevet hvad vi var oppe imod og det ser hverken jeg eller sognet noget fremtid i.

Samtidig må jeg meddele at vi jo havde en borgerliste klar til udfyldningsvalget den 18. august men efter kandidaternes ønske er den destrueret og altså ikke eksisterende.

 

Så derfor er det med stor sorg at jeg må anmode dig om at udtræde af Egernsund Menighedsråd med øjeblikkelig virkning. Sognets fremtid er nu lagt i dine hænder og jeg og hele sognet er spændt på hvad fremtiden bringer for os alle.

 

Søren Kirkegaard har sagt:

Det vigtigste er, at du selv forstår,

at du ikke kan være en anden, end den du er.

Prøver du på at være en anden, end den du er ved at spille roller,

viser det sig med det samme i form af nervøsitet, angst og på længere sigt fortvivlelse.

 

Vælger du derimod dig selv i kraft af den personlighed, som du har fået

vælger du samtidig meningen med livet.

 

Jeg vælger meningen med livet i stedet for fortvivlelse og håber på en lykkelig udgang får hele Egernsund Sogn.

 

Mange venlig hilsner og tak for din lydhørhed

 

Margit Kristensen

tidl. formand

Egernsund Menighedsråd