Kære medborger i Egernsund Sogn

Sidste menighedsrådsvalg i Egernsund, blev gennemført som et ”fredsvalg”, idet der ikke mødte flere borgere frem til opstillingsmødet, end der var nødvendigt for at besætte posterne i menighedsrådet.

Menighedsrådet nedsatte sig herefter med de forskellige holdninger de enkelte deltagere havde/har, hvilket har medført, at præsten har taget sin afsked med udgangen af februar måned 2009; og menighedsrådet er sprængt, idet 2 af menighedsrådsmedlemmerne, formanden og kasserer samt menighedsrådets suppleanter, tog deres gode tøj og gik sammen med præsten.

Denne situation vil så fortsætte indtil næste menighedsrådsvalg i 2012, medmindre vi kan foranledige de tilbageblevne menighedsrådsmedlemmer til at gå af, hvorefter der kan afholdes et menighedsrådsvalg i utide med henblik på at få valgt et menighedsråd, der afspejler de kristne holdninger i hele sognet.

Konsekvensen heraf kan i yderste konsekvens blive, at Egernsund sogn sammenlægges med Gråsten, Adsbøl, Kværs og Rinkenæs. Præsten i Kværs har kun en 50 % præstestilling, og det ville jo være nærliggende bl.a. at give ham timerne i Egernsund oveni. De nævnte præster vil så komme til Egernsund på skift f.eks èn gang om måneden, uden at Egernsund sogn har indflydelse på, hvem der kommer.

Et godt argument overfor det tilbageværende menighedsråd vil være en massiv henvendelse fra sognets beboere. Det kan gøres i form af en skriftlig tilkendegivelse fra hver enkelt borger.

Vi vil derfor foreslå, at du og din husstand som medborgere i Egernsund sogn deltager i en underskriftsindsamling.

Alle personer over 18 år kan deltage i denne underskriftsindsamling

Alle de ”opfordringer” vi har modtaget vil vi foranledige afleveret samlet til menighedsrådet.

Vi vil samtidig orientere pressen og biskoppen om det samlede resultat af underskriftsindsamlingen.


På vegne af   Egernsund Sogn             

Bent Gundesen   Margit Kristensen   Leif Møller Jensen   Gert Jensen
Herluf Sørensen   Karina Oldager    Agnete Brandt   Robert Oldager
Bothilde  Sørensen   Sonja Vase Larsen   Henrik Knudsen   Lotte Christensen 
Willi Gerber  
Henning Jürgensen   Annemi Gerber   Grethe Lorenzen   Finn Willekjær