Må man det ?

Må man fotografere kirkegårde ?
Må man lægge registre og billeder på Internettet ?

Ja det nå man gerne.

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed ti år,
når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde.
Reglen er videreført her.
Det betyder, at grave, der er mindre end ti år gamle, ikke vises.

Spørgsmålet har været forelagt Kirkeministeren. [ læs svar ]
Spørgsmålet har været forelagt Justitsministeren. [ læs svar ]
Spørgsmålet har været forelagt Datatilsynet.        [ læs svar ]

Så efter disse svar er det tilladt af affotografere kirkegårde, men det skal gøres på en værdig og respektfuld måde.
  Fra kirkeministeren:
Der er ingen love eller regler i den kirkelige lovgivning, der forbyder fotografering på kirkegårde.
  Fra Justitsministeren:
Fotografering af et gravsted efter justitsministeriets opfattelse i almindelighed ikke i sig selv er en overtrædelse af straffeloven.
  Fra Datatilsynet:
Oplysninger på en gravsten er ikke personfølsomme oplysninger, og man skal ikke have Datatilsynets tilladelse til at offentliggøre billeder af gravsten
med tilhørende registre på nettet.

Hvis du finder fejl, eller i øvrigt har kommentarer, så må du meget gerne sende en e-mail til mig.
Disse sider er lavet på frivillig og ulønnet basis, til glæde for alle med interesse for genealogi,
eller for de som ikke har mulighed for selv at besøge Egernsund kirkegård.

Se også Dk-gravsten.dk med Link siden til alle Danmarks fotograferede kirkegårde

tilbage